ۋسكوەۆ نيكولاي كيريللوۆيچ (مەركىت ۇلىسىنان شىققان مەتسەنات)

جاڭالىقتار تۇلعالار

ۋسكوەۆ نيكولاي كيريللوۆيچ، پوسۆەتيل ۆسيۋ سۆويۋ جيزن دەتيام ي سپورتۋ، پوسترويل نا سۆوي دەنگي سپورتزال، گدە ترەنيرۋەت دەتەي!

دوباۆيت كوممەنتاري

ۆاش e-mail نە بۋدەت وپۋبليكوۆان. وبيازاتەلنىە پوليا پومەچەنى *